Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ,ਮੈਂਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਦੇ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 30-30 ਰੋਟੀਆਂ