Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਚੜਾਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ