Home Voice Of PunjabVoice of Punjab Season 10 ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ-10 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਫਸਾਨਾ ਖ਼ਾਨ,ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ