Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੀ ਗਾਲ੍ਹ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ