Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ,ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ