Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ,ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ,ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ