Home Punjabi Articlesਵੋਇਸ ਓਫ ਪੰਜਾਬ 11 ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ-11’ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ