Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਬੱਬੂ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੰਹਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਲ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਦੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੌੜ