Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ‘ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ’ ਦੇ ਜਗਿਆ ਨੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੰਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ