Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ 
Thank You!