Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ