Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਨਾਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ !  ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ