Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 
Thank You!