Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਪੋਤੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ,ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੁਣੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ