Home PTC Punjabi BuzzPunjabi Buzz ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਅੱਜ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਚ