Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ