Home PTC Punjabi BuzzPunjabi Buzz ਟਿਕ ਟੌਕ ਸਟਾਰ ਗੋਪੀ ਲੌਂਗੀਆ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਬੋਹੇਮੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਗੀਤਾ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੜਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
Thank You!