Home PTC Punjabi BuzzEntertainment News Gurudwara Sis Ganj Sahib Decorated On Guru Tegh Bahadur Prakash Purab. See Pics