Home PTC Punjabi BuzzPunjabi Buzz ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ