ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼

written by Shaminder | July 15, 2021

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ।ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਕਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । stamina, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੂਰ 
strong stamina, ਸੰਜਮੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡੌਲ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ, ਖਿੱਚਣ, ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। jumping_rope,, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਸੈਪਸ ਪੁਲ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਕਟੋਰਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਚੈਸਟ ਡਿਪਸ, ਪੁਸ਼ ਅਪਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬਸ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਊਠਕ ਬੈਠਕ, ਤਖਤਿਆਂ, ਹਾਈ ਨੀਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

0 Comments
0

You may also like