Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਨੈਗਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ