Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ