Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕਮਲਹੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ,ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ