Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ ਨਿੰਜਾ,ਕਦੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ,ਸੁਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿੰਜਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 
Thank You!