Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ‘ਸੰਦਲੀ ਸੰਦਲੀ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ’ ਸਣੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ,ਇਸ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ