Home PTC Punjabi BuzzLifestyle ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ