Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਚਾਈ!