Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ