Home SongsPTC Records ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਹੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ‘ਪਿੰਡ ਬਦਲ ਗਿਆ’