Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ, ਵੀਡਿਓ ਦੇਖਕੇ ਦੱਸੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ !