Home PTC Punjabi BuzzPunjabi Buzz ਦੇਖੋ ਹਰਫ਼ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਫ਼ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਜੋੜੀ
Thank You!