Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਆਰ ਨੈਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਡਿਫਾਲਟਰ ਗਾਣਾ, ਜਾਣੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ