Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤੇ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ