Home PTC Punjabi BuzzPunjabi Buzz ਕਮਲ ਖੰਗੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮ,ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਣੇ ‘ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ,12ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਦਮ