Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਇਸ਼ਕ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ,ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ -ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ