Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਬਚਪਨ ‘ਚ ਹੀ ਕਮਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ,ਵੇਖੋ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਮਲ ਖ਼ਾਨ