Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੂੜ ਚਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ