img

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ।ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾ