img

ਅਨੋਖੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਚਾਕ ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਭੁਰ ਪਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਕ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀ