img

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ

ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ । ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦ