img

ਕਿਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦਾ ਟੈਟੂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਗਾੜਦਾ ਸੁਣੋ ਨਵਾਬ ਤੋਂ 

ਗਾਇਕ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 'ਟੈਟੂ' ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁੱਚਾ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖ