img

ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਹ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਪਜਾਉ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ