img

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਕਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਗਾਣਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ...!

ਪੀਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ iਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ