img

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗੀਤ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਏਨਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣ