img

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ 

ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹ