img

ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੈਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ ਪੈਸੇ

ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੁਰਤ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦ