img

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ