img

ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਮੌਸੰਮੀ ਦਾ ਜੂਸ, ਇਹ ਰੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਰ

ਮੌਸੰਮੀ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਸੰਮੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ