img

ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 10’

‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 9 ਸੀਜ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ 10 ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ