img

ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨਜੀਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਵੰਗ ਦਾ ਨਾਪ' ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ